รายการรอบจานรอบโลก
ตั๋วเครื่องบินไปออสเตรเลียและนิวซีแลนด์
JAPAN RAIL PASS

โปรโมชั่นประจำเดือน

 

  • สายการบินเอมิเรตส์เสนอราคาพิเศษเดินทางไป-กลับ เพิร์ท /ซิดย์นี/เมลเบิร์น/บริสเบน
  • *ราคานี้ยังไม่รวมภาษีน้ำมันและภาษีสนามบิน  
  • *จองบัตรโดยสารวันนี้ - 31 กรกฎาคม 2561
  • เริ่มเดินทางตั้งแต่วันที่ 13 สิงหาคม 2561 - 11 เมษายน 2562

  • วันที่จองบัตรโดยสาร วันนี้ - 20 มิถุนายน 2561
  • เริ่มเดินทางตั้งแต่วันที่ วันนี้ - 30 กันยายน 2561
  • วันที่ไม่อนุญาตให้ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ 26 - 30 กรกฎาคม 2561
  • ราคานี้ยังไม่รวมภาษีน้ำมันและภาษีสนามบิน กรุณาเช็คราคาก่อนทำการจอง