รายการรอบจานรอบโลก

โปรโมชั่นประจำเดือน

 

 

  • บริการจองตั๋วเครื่องบินไปกลับกรุงเทพฯ-โฮจิมินห์ โดยสายการบินเวียดนามแอร์ไลน์ในราคารพิเศษ 
  • วันที่จองบัตรโดยสาร วันนี้ - 31 ธันวาคม 2562
  • เริ่มเดินทางตั้งแต่วันที่ วันนี้ -  30 มีนาคม 2563
  • ราคานี้เป็นราคาเริ่มต้นรวมภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินแล้ว
  • *กรุณาเช็คราคาก่อนทำการจอง

 

  • บริการจองตั๋วเครื่องบินไปกลับกรุงเทพฯ-จางเจียเจี้ย โดยไชนาเซาเทิร์นแอร์ไลน์
  • ราคานี้ยังไม่รวมภาษีน้ำมันและภาษีสนามบิน
  • กรุณาเช็คราคาก่อนทำการจอง