ลีลามี
แพคเกจเที่ยวปักกิ่ง
ตั๋วไปแฟรงเฟิร์ตโดยการบินไทย

โปรโมชั่นประจำเดือน

 • บริการจองตั๋วเครื่องบินไปกลับกรุงเทพฯ-โรวาเนียมิ โดยการบินฟินน์แอร์
 • พร้อมบริการยื่นวีซ่าท่องเที่ยว
 • วันที่จองบัตรโดยสาร วันนี้ - 31 มีนาคม 2563
 • เริ่มเดินทางตั้งแต่วันที่ วันนี้ -  31 กรกฎาคม 2563
 • ราคานี้เป็นราคาเริ่มต้นรวมภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินแล้ว
 • *กรุณาเช็คราคาก่อนทำการจอง

 

 • บริการจองตั๋วเครื่องบินไปกลับกรุงเทพฯ-ฮอกไกโด โดยการบินไทย 
 • วันที่จองบัตรโดยสาร วันนี้ - 31 มกราคม 2563
 • เริ่มเดินทางตั้งแต่วันที่ วันนี้ -  31 กรกฎาคม 2563
 • ราคานี้เป็นราคาเริ่มต้นรวมภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินแล้ว
 • *กรุณาเช็คราคาก่อนทำการจอง

 • บริการจองตั๋วเครื่องบินเดินทางเที่ยวเดียว กรุงเทพฯ-ลอนดอน โดยสายการบินไทย
 • วันที่จองบัตรโดยสาร วันนี้ - 15 มีนาคม 2563
 • เริ่มเดินทางตั้งแต่วันที่ วันนี้ -  15 มีนาคม 2563
 • ราคานี้เป็นราคาเริ่มต้นรวมภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินแล้ว
 • *กรุณาเช็คราคาก่อนทำการจอง

 

 • บริการจองตั๋วเครื่องบินไปกลับกรุงเทพฯ-จางเจียเจี้ย โดยไชนาเซาเทิร์นแอร์ไลน์
 • ราคานี้ยังไม่รวมภาษีน้ำมันและภาษีสนามบิน
 • กรุณาเช็คราคาก่อนทำการจอง