TICKET TO SEOUL /BUSAN
บินตรงโดยสายการบินเอมิเรตส์
JAPAN RAIL PASS

แพคเกจเที่ยวญี่ปุ่น

แพคเกจเที่ยวโอซาก้า UNIVERSAL STUDIO JAPAN  5 วัน 3 คืน

 • พักโรงแรมระดับ 4 ดาว จำนวน 3 คืน รวมอาหารเช้า
 • เดินทางไปกลับโดยสายการบินไทย
 • TG 622  BKKKIX  2315 0625            
 • TG 673  KIXBKK  1725 2200
 • บัตรเข้า UNIVERSAL STUDIO 1 วัน
 • สำหรับเดินทางตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป
 • เลือกเดินทางได้ตั้งแต่วันนี้ - 30 กันยายน 2561
 • ไม่อนุญาตให้เดินทางวันที่ 26-30 กรกฎาคม 2561 
 • ราคานี้อาจมีการเปลี่ยนแปลง ณ วันที่ทำการจอง โดยท่านสามารถเลือกวันเดินทางเที่ยวเองได้ตามสไตล์ท่าน

แพคเกจเที่ยวโตเกียว - FREE & EASY 5 วัน 3 คืน

 • พักโรงแรมระดับ 4 ดาว จำนวน 3 คืน รวมอาหารเช้า
 • เดินทางไปกลับโดยสายการบินไทย
 • TG 642 BKKNRT  2355 0735           
 • TG 677 NRTBKK  1730 2230
 • บัตรเข้า TOKYO DISNEYLAND หรือ TOKYO DISNEY SEA