รายการรอบจานรอบโลก
ตั๋วเครื่องบินไปออสเตรเลียและนิวซีแลนด์
JAPAN RAIL PASS

แพคเกจเที่ยวสิงคโปร์

แพคเกจเที่ยวสิงคโปร์แบบพรีเมี่ยม 3 วัน 2 คืน

  • พักโรงแรมระดับ 5 ดาว Marina Bay Sands จำนวน 2 คืน รวมอาหารเช้า
  • เดินทางไปกลับโดยสายการบินไทย
  • TG 403 BKKSIN  0800 1115             
  • TG 410 SINBKK  2050 2210
  • สำหรับเดินทางตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป
  • เลือกเดินทางได้ตั้งแต่วันนี้ - 31 กันยายน 2561
  • ไม่อนุญาตให้เดินทางวันที่ 26-30 กรกฎาคม 2561
  • ราคานี้อาจมีการเปลี่ยนแปลง ณ วันที่ทำการจอง โดยท่านสามารถเลือกวันเดินทางเ