#ตั๋วภายในประเทศบางกอกแอร์เวย์ส

Packageประจำเดือน

 • แพคเกจเที่ยวเกาะสมุย 3 วัน 2 คืน
 • ที่พัก Sheraton Samui Resort 2 คืน Deluxe Room (พักห้องละ 2 ท่าน)
 • อาหารเช้า สำหรับ 2 ท่าน
 • รถรับส่งไปกลับ Samui Airport-Sheraton Samui Resort
 • Head & Shoulder Massage 1 ครั้งสำหรับ 2 ท่าน ณ Glow Spa
 • Sheraton signature cocktails สำหรับ 2 ท่าน ณ Blue Monkey Bar


 • แพคเกจเที่ยวเชียงราย 3 วัน 2 คืน
 • ที่พัก Anantara Golden Triangle Elephant Camp & Resort 2
 • พักห้อง Jungle Bubble Roon 1 คืน / พักห้อง Deluxe Tree Country View 1 คืน
 • บริการอาหารเช้า สำหรับ 2 ท่าน
 • รถรับส่งไปกลับสนามบินเชีนงราย-โรงแรม - ประกันการเดินทางวงเงิน 2,000,000 บาท
 • พร้อมกิรกรรมมากมายใให้ท่านได้เลือกสนุกตามอัธยาศัย