รายการรอบจานรอบโลก

Packageประจำเดือน

 

แพคเกจเที่ยวปักกิ่ง 5 วัน 3 คืน

 • พักโรงแรม ระดับ 5 ดาว จำนวน 3 คืน รวมอาหารเช้า
 • บริเวณตัวเมือง ใกล้รถไฟฟ้า 
 • เดินทางไปกลับโดยสายการบินไทย
 • บริการดำเนินเรื่องยื่นวีซ่า 
 • สำหรับเดินทางตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป

 

  แพคเกจเที่ยวฮ่องกง FEE & EASY 4 วัน 3 คืน

 • พักโรงแรมระดับ 4 ดาว NOVOTEL NATHAN ROAD KOWLOON   จำนวน 3 คืน รวมอาหารเช้า
 • โรงแรมห่างจาก JORDAN MRT STATION โดยใช้เวลาเดินเพียง 2 นาที ใกล้แหล่งช้อปปิ้ง สะดวกสบายในการเดินทาง
 • เดินทางไปกลับชั้น ECONOMY โดยสายการเอมิเรตส์ บริท่านระดับ World Class 
 • EK834 BKKHKG 1345 1730            
 • EK835 HKGBKK 2115 2315
 • สำหรับเดินทางตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป
 • ราคานี้อาจมีการเปลี่ยนแปลง ณ วันที่ทำการจอง โดยท่านสามารถเลือกวันเดินทางเที่ยวเองได้ตามสไตล์ท่าน

 

แพคเกจเที่ยวไทเป 5 วัน 3 คืน

 • พักโรงแรมสุดหรูระดับ 5 ดาว จำนวน 3 คืน รวมอาหารเช้า
 • โรงแรมอยู่ใกล้กับตึก TAIPEI 101 ซึ่งท่านสามารถมองเห็นวีวตึกและเดินไปช้อปปิ้งได้อย่างสะดวก
 • เดินทางไปกลับโดยสายการบินไทย
 • TG 634 BKKTPE  0725 1155            
 • TG 635 TPEBKK  2010 2305
 • บริการรถรับส่งส่วนตัว ไป-กลับ โรงแรมสนามบิน 
 • สำหรับเดินทางตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป
 • ราคานี้อาจมีการเปลี่ยนแปลง ณ วันที่ทำการจอง โดยท่านสามารถเลือกวันเดินทางเที่ยวเองได้ตามสไตล์ท่าน

แพคเกจเที่ยวโตเกียว - FREE & EASY 5 วัน 3 คืน

 

 • พักโรงแรมระดับ 4 ดาว จำนวน 3 คืน รวมอาหารเช้า
 • เดินทางไปกลับโดยสายการบินไทย
 • TG 642 BKKNRT  2355 0735           
 • TG 677 NRTBKK  1730 2230
 • บัตรเข้า TOKYO DISNEYLAND หรือ TOKYO DISNEY SEA 1 วัน
 • สำหรับเดินทางตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป
 • ราคานี้อาจมีการเปลี่ยนแปลง ณ วันที่ทำการจอง โดยท่านสามารถเลือกวันเดินทางเที่ยวเองได้ตามสไตล์ท่าน