SPECIAL TO SEOUL

Packageประจำเดือน

 

 แพคเกจเที่ยวสวนสนุกสิงคโปร์  3 วัน 2 คืน

  •  
  • ที่พัก โรงแรม Holiday Inn Singapore Orchard City Centre จำนวน 2 คืน รวมอาหารเช้า
  • บัตรเข้าชม S.E.A. AQYARIUM (ONE DAY PASS)
  • บัตรเข้า UNIVERSAL STUDIOS SINGAPORE 
  • เดินทางไปกลับโดยสายการบินไทย
  • TG 403 BKKSIN  0800 1115             
  • TG 410 SINBKK  2050 2210
  • สำหรับเดินทางตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป
  • ราคานี้อาจมีการเปลี่ยนแปลง ณ วันที่ทำการจอง โดยท่านสามารถเลือกวันเดินทางเที่ยวเองได้ตามสไตล์ท่าน