ลีลามี
แพคเกจเที่ยวปักกิ่ง
ตั๋วไปแฟรงเฟิร์ตโดยการบินไทย

Packageประจำเดือน

 

แพคเกจเที่ยว MACAU 3 วัน 2 คืน

 • พักโรงแรม Galaxy Hotel จำนวน 2 คืน รวมอาหารเช้า
 • เดินทางไปกลับโดยสายการบิน Air MAcau
 • สำหรับเดินทางตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป

 

  แพคเกจเที่ยวไต้หวัน FEE & EASY 4 วัน 3 คืน

 • พักโรงแรมระดับ 4 ดาว ย่านซีเหมินติง  จำนวน 3 คืน รวมอาหารเช้า
 • เดินทางไปกลับชั้น ECONOMY โดยสายการบินแอร์ไชน่า 
 • บัตรรถไฟ ไฟ-กลับ สนามบิน - Taipei Station
 • สำหรับเดินทางตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป
 • ราคานี้อาจมีการเปลี่ยนแปลง ณ วันที่ทำการจอง โดยท่านสามารถเลือกวันเดินทางเที่ยวเองได้ตามสไตล์ท่าน

 

แพคเกจเที่ยวไทเป 5 วัน 3 คืน

 • พักโรงแรมสุดหรูระดับ 5 ดาว จำนวน 3 คืน รวมอาหารเช้า
 • โรงแรมอยู่ใกล้กับตึก TAIPEI 101 ซึ่งท่านสามารถมองเห็นวีวตึกและเดินไปช้อปปิ้งได้อย่างสะดวก
 • เดินทางไปกลับโดยสายการบินไทย
 • TG 634 BKKTPE  0725 1155            
 • TG 635 TPEBKK  2010 2305
 • บริการรถรับส่งส่วนตัว ไป-กลับ โรงแรมสนามบิน 
 • สำหรับเดินทางตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป
 • ราคานี้อาจมีการเปลี่ยนแปลง ณ วันที่ทำการจอง โดยท่านสามารถเลือกวันเดินทางเที่ยวเองได้ตามสไตล์ท่าน

แพคเกจเที่ยวโตเกียว - FREE & EASY 5 วัน 3 คืน

 

 • พักโรงแรมระดับ 4 ดาว จำนวน 3 คืน รวมอาหารเช้า
 • เดินทางไปกลับโดยสายการบินไทย
 • TG 642 BKKNRT  2355 0735           
 • TG 677 NRTBKK  1730 2230
 • บัตรเข้า TOKYO DISNEYLAND หรือ TOKYO DISNEY SEA 1 วัน
 • สำหรับเดินทางตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป
 • ราคานี้อาจมีการเปลี่ยนแปลง ณ วันที่ทำการจอง โดยท่านสามารถเลือกวันเดินทางเที่ยวเองได้ตามสไตล์ท่าน