ลีลามี
แพคเกจเที่ยวปักกิ่ง
ตั๋วไปแฟรงเฟิร์ตโดยการบินไทย

Packageประจำเดือน

 

 • แพคเกจเที่ยวไต้หวัน 4 วัน 3 คืน
 • เดินทางไปกลับไทเปโดยการบินไทย
 • พักโรงแรมระดับ 5 ดาว  W HOTEL  รวมอาหารเช้าทุกมื้อ
 • บริการรถรับส่งไปกลับสนามบิน- โรงแรม แบบส่วนตัว
 • สำรองแพคเกจ วันนี้ - 15 มีนาคม 2563 
 • สำหรับเดินทางวันที่ 13-16 เมษายน 256 
 • ราคานี้เป็นราคาเริ่มต้นรวมภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินแล้ว

 • หนีฟุ่นไปสูดอากาศดีๆ ที่ทะเลกับ แพคเกจเที่ยวมัลดีฟส์ 3 วัน 2 คืน 
 • เดินทางไปกลับ โดยสายการบินแอร์เอเชียร์
 • พัก Clubmed Kani (Over water Suite) 
 • บริการรถ - เรือ รับส่งไปกลับที่พักสนามบิน
 • รวมอาหารและเครื่องดื่มแบบเต็มอิ่มทุกมื้อ
 • สำรองแพคเกจ วันนี้ - 29 กุมภาพันธ์ 2563 
 • เริ่มเดินทางช่วงวันหยุดสงกรานต์ 13-15 เมษายน 2563
 • ราคานี้เป็นราคาเริ่มต้นรวมภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินแล้ว
 • *กรุณาเช็คราคาก่อนทำการจอง

 • แพคเกจเที่ยวสิงคโปร์ 3 วัน 2 คืน 
 • เดินทางไปกลับ สิงคโปร์ โดยการบินไทย
 • พักโรงแรมระดับ 4 ดาว ติดกับรถไฟฟ้าใต้ดิน รวมอาหารเช้าทุกมื้อ
 • สำรองแพคเกจ วันนี้ - 31 มีนาคม 2563 
 • เริ่มเดินทางตั้งแต่วันที่ วันนี้ -  31 มีนาคม 2563
 • ราคานี้เป็นราคาเริ่มต้นรวมภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินแล้ว
 • *กรุณาเช็คราคาก่อนทำการจอง

 • บริการจองตั๋วเครื่องบินไปกลับกรุงเทพฯ-โรวาเนียมิ โดยการบินฟินน์แอร์
 • พร้อมบริการยื่นวีซ่าท่องเที่ยว
 • วันที่จองบัตรโดยสาร วันนี้ - 31 มีนาคม 2563
 • เริ่มเดินทางตั้งแต่วันที่ วันนี้ -  31 กรกฎาคม 2563
 • ราคานี้เป็นราคาเริ่มต้นรวมภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินแล้ว
 • *กรุณาเช็คราคาก่อนทำการจอง

 

 • แพคเกจเที่ยวมาเก๊า 3 วัน 2 คืน 
 • เดินทางไปกลับ สิงคโปร์ โดยการบิน AIR MACAU
 • พักโรงแรมระดับ 5 ดาว GALAXY HOTEL รวมอาหารเช้าทุกมื้อ
 • สำรองแพคเกจ วันนี้ - 30 มิถุนายน 2563 
 • เริ่มเดินทางตั้งแต่วันที่ วันนี้ -  30 มิถุนายน 2563
 • ราคานี้เป็นราคาเริ่มต้นรวมภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินแล้ว
 • *กรุณาเช็คราคาก่อนทำการจอง

 

 

  แพคเกจเที่ยวไต้หวัน FEE & EASY 4 วัน 3 คืน

 • พักโรงแรมระดับ 4 ดาว ย่านซีเหมินติง  จำนวน 3 คืน รวมอาหารเช้า
 • เดินทางไปกลับชั้น ECONOMY โดยสายการบินแอร์ไชน่า 
 • บัตรรถไฟ ไฟ-กลับ สนามบิน - Taipei Station
 • สำหรับเดินทางตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป
 • ราคานี้อาจมีการเปลี่ยนแปลง ณ วันที่ทำการจอง โดยท่านสามารถเลือกวันเดินทางเที่ยวเองได้ตามสไตล์ท่าน

 

แพคเกจเที่ยวไทเป 5 วัน 3 คืน

 • พักโรงแรมสุดหรูระดับ 5 ดาว จำนวน 3 คืน รวมอาหารเช้า
 • โรงแรมอยู่ใกล้กับตึก TAIPEI 101 ซึ่งท่านสามารถมองเห็นวีวตึกและเดินไปช้อปปิ้งได้อย่างสะดวก
 • เดินทางไปกลับโดยสายการบินไทย
 • TG 634 BKKTPE  0725 1155            
 • TG 635 TPEBKK  2010 2305
 • บริการรถรับส่งส่วนตัว ไป-กลับ โรงแรมสนามบิน 
 • สำหรับเดินทางตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป
 • ราคานี้อาจมีการเปลี่ยนแปลง ณ วันที่ทำการจอง โดยท่านสามารถเลือกวันเดินทางเที่ยวเองได้ตามสไตล์ท่าน

แพคเกจเที่ยวโตเกียว - FREE & EASY 5 วัน 3 คืน

 

 • พักโรงแรมระดับ 4 ดาว จำนวน 3 คืน รวมอาหารเช้า
 • เดินทางไปกลับโดยสายการบินไทย
 • TG 642 BKKNRT  2355 0735           
 • TG 677 NRTBKK  1730 2230
 • บัตรเข้า TOKYO DISNEYLAND หรือ TOKYO DISNEY SEA 1 วัน
 • สำหรับเดินทางตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป
 • ราคานี้อาจมีการเปลี่ยนแปลง ณ วันที่ทำการจอง โดยท่านสามารถเลือกวันเดินทางเที่ยวเองได้ตามสไตล์ท่าน