SPECIAL TO SEOUL
JAPAN RAIL PASS
เดินทางสู่ดูไบโดยสายการบินไทย

แพคเกจจีน

แพคเกจเที่ยวกวางโจวแบบพรีเมี่ยม 4 วัน 3 คืน

  • พักโรงแรมระดับ 5 ดาว Langham Place  จำนวน 3 คืน รวมอาหารเช้า
  • บริการรถรับส่งไปกลับโรงแรม-สนามบิน
  • เดินทางไปกลับโดยสายการบินไทย
  • TG 668 BKKCAN 1040 1430            
  • TG 679 CANBKK  2105 2305
  • สำหรับเดินทางตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป
  • เลือกเดินทางได้ตั้งแต่วันนี้ - 31 กันยายน 2561
  • ไม่อนุญาตให้เดินทางวันที่ 26-30 กรกฎาคม 2561
  • ราคานี้อาจมีการเปลี่ยนแปลง ณ วันที่ทำการจอง โดยท่านสามารถเลือกวันเดินทางเที่ยวเองได้ตามสไตล์ท่าน