บินตรงโดยสายการบินเอมิเรตส์
บินตรงโดยสายการบินไทย
JAPAN RAIL PASS

แพคเกจจีน

แพคเกจเที่ยวกวางโจวแบบพรีเมี่ยม 4 วัน 3 คืน 

 • พักโรงแรมสไตล์ Boutuiqe จำนวน 3 คืน รวมอาหารเช้าทุกมื้อ
 • บริการรถรับส่งไปกลับโรงแรม-สนามบิน
 •  เดินทางไปกลับโดยสายการบินไทย
 • ประกันการเดินทาง วงเงิน 3,000,000 บาท (Silver Plan)
 • สำหรับเดินทางตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป
 • เลือกเดินทางได้ตั้งแต่วันนี้ -  30 ตุลาคม 2561
 • ไม่อนุญาตให้เดินทางวันที่ 26-30 กรกฎาคม 2561
 • ราคานี้อาจมีการเปลี่ยนแปลง ณ วันที่ทำการจอง โดยท่านสามารถเลือกวันเดินทางเที่ยวเองได้ตามสไตล์ท่าน

แพคเกจเที่ยวกวางโจวแบบพรีเมี่ยม 4 วัน 3 คืน

 • พักโรงแรมระดับ 5 ดาว Langham Place  จำนวน 3 คืน รวมอาหารเช้า
 • บริการรถรับส่งไปกลับโรงแรม-สนามบิน
 • เดินทางไปกลับโดยสายการบินไทย
 • TG 668 BKKCAN 1040 1430            
 • TG 679 CANBKK  2105 2305
 • สำหรับเดินทางตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป
 • เลือกเดินทางได้ตั้งแต่วันนี้ - 31 กันยายน 2561
 • ไม่อนุญาตให้เดินทางวันที่ 26-30 กรกฎาคม 2561
 • ราคานี้อาจมีการเปลี่ยนแปลง ณ วันที่ทำการจอง โดยท่านสามารถเลือกวันเดินทางเที่ยวเองได้ตามสไตล์ท่าน