#ตั๋วภายในประเทศบางกอกแอร์เวย์ส
เที่ยวเมืองไทย

อัพเดทข่าวสารเกี่ยวกับสายการบินและการเดินทาง

ข้อควรรู้ก่อนการเดินทางไปต่างประเทศ

 สำนักงานการบินพลเรือนประกาศ อนุญาตให้อากาศยานบินและกำหนดประเภทบุคคลที่สามารถเข้าประเทศไทยได้

 

สายการบินกาตาร์ แอร์เวย์ เตรียมกลับมาให้บริการอีกครั้งในเส้นทางออกจากกรุงเทพ

              สายการบินกาตาร์ แอร์เวย์ ออกโปรโมชั่นต้อนรับการกลับมาเปิดให้บริการอีกครั้งของสนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิเส้นทาง กรุงเทพ สู่ยุโรป โดยราคาบัตรชั้นธุรกิจนี้จะเริ่มออกเดินทางตั้งแต่ 22 กรกฎาคม 2563 – 10 ธันวาคม 2563

ราคาเริ่มต้นในเส้นทางยุโรป

ปารีส                      44,370 บาท          บาเซโลน่า              46,885 บาท

แฟรงเฟริต             51,300 บาท          ซูริค                        51,815 บาท          

และเส้นทางยุโรปอื่นๆอีกมากมาย

ราคาบัตรโดยสารยังไม่รวมภาษีน้ำมันและภาษีสนามบิน

บัตรโดยสารต้องจองล่วงหน้า 60 วันก่อนเดินทาง