#การเดินทางเข้าออกประเทศไทย

แพคเกจท่องเที่ยว เดินทางตรงกับวันหยุด

 

 • แพคเกจเที่ยวไต้หวัน 4 วัน 3 คืน
 • เดินทางไปกลับไทเปโดยการบินไทย
 • พักโรงแรมระดับ 5 ดาว  W HOTEL  รวมอาหารเช้าทุกมื้อ
 • บริการรถรับส่งไปกลับสนามบิน- โรงแรม แบบส่วนตัว
 • สำรองแพคเกจ วันนี้ - 15 มีนาคม 2563 
 • สำหรับเดินทางวันที่ 13-16 เมษายน 256 
 • ราคานี้เป็นราคาเริ่มต้นรวมภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินแล้ว

 • หนีฟุ่นไปสูดอากาศดีๆ ที่ทะเลกับ แพคเกจเที่ยวมัลดีฟส์ 3 วัน 2 คืน 
 • เดินทางไปกลับ โดยสายการบินแอร์เอเชียร์
 • พัก Clubmed Kani (Over water Suite) 
 • บริการรถ - เรือ รับส่งไปกลับที่พักสนามบิน
 • รวมอาหารและเครื่องดื่มแบบเต็มอิ่มทุกมื้อ
 • สำรองแพคเกจ วันนี้ - 29 กุมภาพันธ์ 2563 
 • เริ่มเดินทางช่วงวันหยุดสงกรานต์ 13-15 เมษายน 2563
 • ราคานี้เป็นราคาเริ่มต้นรวมภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินแล้ว
 • *กรุณาเช็คราคาก่อนทำการจอง
 •