#การเดินทางเข้าออกประเทศไทย

โปรโมชั่นประจำเดือน

 

บินตรงภายในประเทศไปกับ Bangkok Airways สำรองที่นั่งได้แล้ววันนี้

เส้นทาง : เชียงใหม่   ราคาเริ่มต้น 1,300* บาท / เที่ยว

เส้นทาง : สมุย           ราคาเริ่มต้น 2,300* บาท / เที่ยว

เส้นทาง : ภูเก็ต          ราคาเริ่มต้น 1,300* บาท / เที่ยว

เส้นทาง : ลำปาง        ราคาเริ่มต้นที่ 1,550* บาท/เที่ยว

เส้นทาง : สุโขทัย       ราคาเริ่มต้นที่ 1,500* บาท/เที่ยว

สำรองที่นั่ง : วันนี้ - 31 สิงหาคม 2563/ เดินทาง : วันนี้ - 27 มีนาคม 2564

*อัตราค่าบริการนี้ยังไม่รวมภาษีสนามบิน
**สิทธิพิเศษ! โหลดน้ำหนักกระเป๋าฟรี 40 กิโลกรัม (เดินทางตั้งแต่วันนี้ถึง 31 ตุลาคม 2563)

เที่ยวเมืองไทยกับเส้นทางที่หลากหลายธรรมชาติและว­ัฒนธรรมโดยสายการบินไทยสมายล์

ราคาไป-กลับเริ่มต้นที่ 2,500 บาท* ราคานี้รวมภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินแล้ว
ฟรี ! น้ำหนักสัมภาระ 20 กก พร้อมบริการจองที่นั่งบนเครื่อง !!

 สำรองที่นั่ง : 18 ก.ค. - 18 ส.ค. 63 / เดินทาง : 21 ก.ค. - 29 ต.ค. 63