#การเดินทางเข้าออกประเทศไทย

แพคเกจเที่ยวไต้หวัน

 

แพคเกจเที่ยวไต้หวัน 4 วัน 3 คืน

  • พักโรงแรมสุดหรูระดับ 5 ดาว จำนวน 3 คืน รวมอาหารเช้า
  • โรงแรมอยู่ใกล้กับตึก TAIPEI 101 ซึ่งท่านสามารถมองเห็นวีวตึกและเดินไปช้อปปิ้งได้อย่างสะดวก
  • เดินทางไปกลับโดยสายการบินไทย
  • TG 634 BKKTPE  0725 1155            
  • TG 635 TPEBKK  2010 2305
  • บริการรถรับส่งส่วนตัว ไป-กลับ โรงแรมสนามบิน 
  • สำหรับเดินทางตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป
  • เลือกเดินทางได้ตั้งแต่วันนี้ - 15 ธันวาคม 2561
  • ราคานี้อาจมีการเปลี่ยนแปลง ณ วันที่ทำการจอง โดยท่านสามารถเลือกวันเดินทางเที่ยวเองได้ตามสไตล์ท่าน