#การเดินทางเข้าออกประเทศไทย

แพคเกจเที่ยวสิงคโปร์

แพคเกจเที่ยวสิงคโปร์แบบพรีเมี่ยม 3 วัน 2 คืน

 • พักโรงแรมระดับ 5 ดาว Marina Bay Sands จำนวน 2 คืน รวมอาหารเช้า
 • เดินทางไปกลับโดยสายการบินไทย
 • TG 403 BKKSIN  0800 1115             
 • TG 410 SINBKK  2050 2210
 • สำหรับเดินทางตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป
 • เลือกเดินทางได้ตั้งแต่วันนี้ - 31 กันยายน 2561
 • ไม่อนุญาตให้เดินทางวันที่ 26-30 กรกฎาคม 2561
 • ราคานี้อาจมีการเปลี่ยนแปลง ณ วันที่ทำการจอง โดยท่านสามารถเลือกวันเดินทางเที่ยวเองได้ตามสไตล์ท่าน

 แพคเกจเที่ยวสวนสนุกสิงคโปร์  3 วัน 2 คืน

 •  
 • ที่พัก โรงแรม Holiday Inn Singapore Orchard City Centre จำนวน 2 คืน รวมอาหารเช้า
 • บัตรเข้าชม S.E.A. AQYARIUM (ONE DAY PASS)
 • บัตรเข้า UNIVERSAL STUDIOS SINGAPORE 
 • เดินทางไปกลับโดยสายการบินไทย
 • TG 403 BKKSIN  0800 1115             
 • TG 410 SINBKK  2050 2210
 • สำหรับเดินทางตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป 
 • เลือกเดินทางได้ตั้งแต่วันนี้ - 31 กันยายน 2561
 • ไม่อนุญาตให้เดินทางวันที่ 26-30 กรกฎาคม 2561
 • ราคานี้อาจมีการเปลี่ยนแปลง ณ วันที่ทำการจอง โดยท่านสามารถเลือกวันเดินทางเที่ยวเองได้ตามสไตล์ท่าน