#การเดินทางเข้าออกประเทศไทย

แพคเกจจีน

แพคเกจเที่ยวกวางโจวแบบพรีเมี่ยม 4 วัน 3 คืน 

  • พักโรงแรม CACHET Boutuiqe (ห้อง Cameo Balcony Suite) จำนวน 3 คืน รวมอาหารเช้าทุกมื้อ
  • บริการรถรับส่งไปกลับโรงแรม-สนามบิน
  • เดินทางไปกลับโดยสายการบินไทย
  • บริการยื่นวีซ่าท่องเที่ยว
  • สำหรับเดินทางตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป
  • เลือกเดินทางได้ตั้งแต่วันนี้ -  ธันวาคม 2561
  • ราคานี้อาจมีการเปลี่ยนแปลง ณ วันที่ทำการจอง โดยท่านสามารถเลือกวันเดินทางเที่ยวเองได้ตามสไตล์ท่าน