#การเดินทางเข้าออกประเทศไทย

Swiss Travel Pass

 

หมายเหตุ : 
 - กรณี Refund จะได้รับเงินคืน 80% จากราคาบัตรโดยสาร และต้องเป็นตั๋วที่ยังไม่มีการใช้งานเท่านั้น
 - กรณีตั๋วสูญหายหรือถูกขโมยไม่สามารถทำการ
 Refund คืนได้

สิทธิประโยชน์ของผู้ถือบัตร Swiss Travel Pass
 - สามารถใช้โดยสารรถไฟ รถบัส และเรือ ที่เป็นการคมนาคมของรัฐ แบบไม่จำกัดเที่ยวและระยะทาง ครอบคลุม 90 เมืองทั่ว

   สวิตเซอร์แลนด์ ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.sbb.ch/
-  สิทธิพิเศษในการเข้าชมพิพิธภัณฑ์ในสวิตเซอร์แลนด์ฟรีกว่า
 500 แห่ง เพียงแสดงบัตร Swiss Travel Pass

-  ใช้เป็นส่วนลด 50% สำหรับรถไฟหรือกระเช้าขึ้นเขา เช่น Gornergrat, Pilatus, Titlis

-  ใช้เป็นส่วนลด 25% เมื่อนั่งรถไฟขึ้นยอดเขา Jungfraujoch