#การเดินทางเข้าออกประเทศไทย

Eurail Select pass

 

หมายเหตุ :

 - ราคาข้างต้นเป็นราคาในสกุลเงินบาท ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนในแต่ละวัน

 - ราคาข้างต้นรวมค่าธรรมเนียมในการออกบัตรโดยสารแล้ว

 - ราคาข้างต้นยังไม่รวมค่าสำรองที่นั่งในรถไฟบางขบวนที่มีการบังคับให้สำรอง (ส่วนใหญ่จะเป็นรถไฟด่วนพิเศษ และ European night trains)

 - กรณี Refund จะได้รับเงินคืน 80% จากราคาบัตรโดยสาร และต้องเป็นตั๋วที่ยังไม่มีการใช้งานเท่านั้น

 - กรณีตั๋วสูญหายหรือถูกขโมยไม่สามารถทำการ Refund คืนได้

สิทธิประโยชน์ของบัตรโดยสาร Eurail Global Pass
 - สามารถใช้บัตรเดินทางได้โดยไม่จำกัดระยะทางใน 28 ประเทศของสหภาพยุโรป นั่งได้ทั้งรถไฟ เรือเฟอร์รี่ รถโค้ชที่ร่วมใน เครือ Eurail  

 - ใช้เป็นส่วนลดค่าโรงแรม ส่วนลดค่าเข้าชมพิพิธภัณฑ์ และส่วนลดในการสำรองที่นั่งสำหรับรถไฟที่จำเป็นต้องสำรองที่นั่ง
 - เด็ก 2 คน (อายุต่ำกว่า 11 ปี) เดินทางฟรีพร้อมผู้ใหญ่ที่มีบัตรโดยสารแล้ว ทั้งนี้ไม่รวมค่าสำรองที่นั่ง

 - เมื่อเดินทางเป็นกลุ่ม ตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป (ซื้อบัตร 2 ใบขึ้นไป) จะได้รับส่วนลด 15%  จากราคาปกติ โดยผู้เดินทางจำเป็นต้องเดินทางด้วยกัน         ตลอดเวลา