#การเดินทางเข้าออกประเทศไทย

JR Hokkaido Pass

ตั๋วเดินทางท่องเที่ยวทั่วฮอกไกโด

ใช้เดินทางในพื้นที่ที่ระบุได้ไม่จำกัด รวมทั้งรถไฟด่วนพิเศษ รถไฟชินคันเซ็น ที่ให้บริการโดยบริษัทต่อไปนี้

  • ผู้ที่มีบัตรโดยสาร JR Pass Hokkaido สามารถใช้เดินทางโดยรถไฟในฮอกไกโดได้ทุกขบวน (ยกเว้น ชินคังเซ็น ฮายาบุสะและฮายาเตะ) ในเวลาที่กำหนด ขึ้นอยู่กับประเภทของบัตรที่ท่านซื้อมา
  • ไม่สามารถใช้บัตรโดยสาร JR Pass Hokkaido กับบริษัทอื่นที่ไม่ได้บริหารงานโดน JR Hokkaido ได้ เช่น South Hokkaido Railwat, Sapporo Municipal Subway, etc.
  • บัตร JR Pass Hokkaido สามารถใช้โดยสารรถบัสภายในฮอกไกโดได้ (ยกเว้นบางเส้นทาง เช่น ซัปโปโร-อาซาฮิคาว่า, มอนเบ็ทสึ, คิโรโระ และอื่นๆ)