#การเดินทางเข้าออกประเทศไทย

มหาวิหารนอเทรอ-ดาม เดอ โฟวิเออ (Basilica of Notre-Dame de Fourviere)

 

มหาวิหารนอเทรอ-ดาม เดอ โฟวิเออ (Basilica of Notre-Dame de Fourviere)

มหาวิหารเก่าแก่ที่ถูกสร้างขึ้นบนเขา ทำให้สามารถมองเห็นได้จากเกือบทุกที่ในเมืองลียง โบสถ์แห่งนี้สร้างขึ้นบนพื้นที่ของชาวโรมันโบราณในปี 1896 โดยผสมผสานศิลปะไบแซนไทน์และโรมาเนสก์เข้าด้วยกัน เช่นเดียวกับ Sacré-Cœur ในปารีส โบสถ์นี้ได้รับเงินสนับสนุนจากการบริจาคและสร้างขึ้นเพื่อแสดงให้เห็นถึงอำนาจของโบสถ์คาทอลิกต่ออำนาจของฝ่ายอาณาจักร และเพื่อแสดงความขอบคุณต่อพระเจ้า ซึ่งโบสถ์เชื่อว่าเป็นผู้ที่ทำให้ฝ่ายปรัสเซียนล่าถอยในช่วงสงครามฝรั่งเศส-ปรัสเซียน ภายในตกแต่งที่ประดับด้วยทอง กระจกสี กระเบื้องโมเสก และภาพปูนปั้นสีสันสวยงาม มีความละเอียดในการตกแต่งที่วิจิตรงดงาม..